Projekt Erasmus+

Projekt Erasmus+

Cieľom tohto blogu je informovať o aktivitách našich žiakov zapojených do projektu Erasmus+ s cieľom potlačiť akékoľvek formy šikanovania a kyberšikanovania na škole.

The aim of this blog is to inform about the activities of our students involved in the project Erasmus+ in order to combat any forms of bullying and cyberbullying at our school.

sobota 9. januára 2016

Fotky z Finska

Partnerske stretnutie vo Finsku


        V dňoch 29. novembra až 5. decembra absolvovali žiaci : Andreas Ďuriš, Karol Bielik, Tomáš Cingel, Filip Kucharovič, Lili Bajlová, Svetlana Mésárošová, Dorka Baloghová, Dominika Orosiová, Janka Kusyová a traja pedagógovia: Viera Baloghová, Ingrid Méraiová a Katarína Drugová v rámci projektu Erasmus+ pracovnú cestu do fínskej Lempaaly. Na rakúske letisko Schwechat našu skupinu v noci o druhej doviezli obetaví rodičia. Let do Helsínk s prestupom v Amsterdame trval päť a pol hodiny. Už v Amsterdame sme sa stretli so šiestimi členmi skupiny partnerov z Nemecka. Do Lempaaly sme dorazili asi o štvrtej popoludní, kde si nás, žiakov, prevzali naši fínski ,,adoptívni“ rodičia.
        Program bol veľmi pestrý. Začínali sme ráno v ,,škole snov každého žiaka a končili vo večerných hodinách. Keďže náš projekt rieši  problémy šikany a kyberšikany, absolvovali sme športové dopoludnie zamerané na praktickú prevenciu proti šikanovaniu a ďalší deň sme sa zúčastnili školenia mediácie. Išlo o praktické činnosti a zručnosti. Počas šiestich dní sme mali možnosť spoznávať každodenný život vo  fínskej rodine, sledovať vyučovanie vo fínskej škole. Naša a fínska škola sú diametrálne odlišné – našu navštevuje populácia vo veku šesť až pätnásť rokov, partnerskú fínsku predškoláci a šesť- dvanásťročné deti. Fínske školstvo venuje veľkú pozornosť nielen veľkorysému materiálnemu zabezpečeniu škôl, ale aj zdravému duševnému i telesnému vývinu detí. Pred vyučovaním a počas prestávok behajú na dvore s loptou, lozia, šmýkajú sa, majú veľmi pekný, otvorený a priateľský vzťah s učiteľmi. Samozrejmosťou sú bezplatné obedy v školskej jedálni. Korčuľovali sme sa, navštívili sme tradičnú fínsku saunu, ale saunovali sme aj v hostiteľských rodinách. Navštívili sme blízke Tampere aj hlavné mesto Helsinki. Okrem nemeckých a fínskych rovesníkov sa pracovného stretnutia zúčastnili anglickí, portugalskí, maďarskí a tureckí žiaci so svojimi učiteľmi. Pobyt bol pre nás veľmi prínosný po všetkých stránkach - spoznali sme novú krajinu, jej ľudí, kultúru, gastronómiu, otestovali svoje jazykové schopnosti, úspešne sme reprezentovali svoju školu, naše mesto, našu vlasť.
V neposlednom rade sme nadviazali nové priateľstvá, ktoré budeme rozvíjať, keď sa naši európski priatelia prídu pozrieť k nám.

Srdečná vďaka patrí národnej agentúre SAAIC, vedeniu mesta i školy, rodičom za pomoc a podporu pri realizácii projektu.