Projekt Erasmus+

Projekt Erasmus+

Cieľom tohto blogu je informovať o aktivitách našich žiakov zapojených do projektu Erasmus+ s cieľom potlačiť akékoľvek formy šikanovania a kyberšikanovania na škole.

The aim of this blog is to inform about the activities of our students involved in the project Erasmus+ in order to combat any forms of bullying and cyberbullying at our school.

štvrtok 5. mája 2016

Medzinarodny den proti sikanovaniu/international antibullying day

4. máj bol vyhlásený za Medzinárodný deň proti šikanovaniu. Aj žiaci a učitelia našej školy sa z príležitosti tohto dňa odeli do ružových tričiek, aby vyslovili jednoznačné NIE šikanovaniu a kyberšikanovaniu.

Šikanovanie a kyberšikanovanie patrí k najzávažnejším sociálno-patologickým javom, ktoré sa vyskytujú v školskom prostredí. Až 70 percent žiakov na celom svete priznáva, že boli niekedy v škole vystavení fyzickému alebo psychickému nátlaku, ponižovaniu, vysmievaniu sa. Keďže naša škola vždy aktívne bojovala proti akýmkoľvek prejavom šikanovania a kyberšikanovania, rozhodli sme sa z príležitosti Medznárodného dňa prejaviť našu nevôľu voči týmto negatívnym javom. V osemdesiatyh rokoch vznikla v Kanade tradícia obliecť si ružové, modré alebo fialové tričko na protest proti šikanovaniu.  A preto sme vyzvali našich žiakov, aby si obliekli ružové tričká., a tým deklarovali svoj odpor proti šikanovaniu a kyberšikanovaniu. Výsledok si môžete pozrieť na fotografii, ktorú zhotovil Mgr. Milan Lampert.
Táto akcia je jednou z mnohých, ktoré prebiehajú na našej škole v rámci projektu  Erasmus+ s názvom “Prevencia a potláčanie šikanovania na školách v Európe”, do ktorého sme zapojený a v rámci ktorého realizujeme rôzne aktivity.