Projekt Erasmus+

Projekt Erasmus+

Cieľom tohto blogu je informovať o aktivitách našich žiakov zapojených do projektu Erasmus+ s cieľom potlačiť akékoľvek formy šikanovania a kyberšikanovania na škole.

The aim of this blog is to inform about the activities of our students involved in the project Erasmus+ in order to combat any forms of bullying and cyberbullying at our school.

pondelok 29. februára 2016

Fotky z workshopu/ photos from workshop
Workshop o prevencii šikanovania na školách/ workshop on the prevention of bullying at schools

Základná škola na Ulici G.Bethlena v Nových Zámkoch pravidelne pripravuje rôzne programy a aktivity, ktoré sú zamerané na prevenciu šikanovania a kyberšikanovania na školách.
V rámci projektu Erazmus+ naši pedagógovia – Mgr. Roman Kuttner, Mgr.Viera Baloghová, Mgr. Marta Andová, Mgr. Katarína Drugová – zorganizovali workshop, ktorého cieľom je prevenčný program pre mládež. Novozámocký okres v našej Bethlenke zastupovali koordinátori škôl, učitelia občianskej či etickej výchovy, ale aj niektorí riaditelia škôl.
Pani psychologička PhDr. Zuzana Kajanová z CPPP v Nových Zámkoch sa predstavila v úvode pútavou prezentáciou.
Ďalším hosťom, ktorý odprezentoval problematiku šikanovania, bola JUDr. Janeta Plháková. Zamerala sa najmä na trestnoprávnu zodpovednosť mladistvých. Prítomných očarila prejavom a odbornosťou.
Na prevenciu sociálno – patologických javov sa zamerala preventistka mesta Nové Zámky Mgr. Jarmila Krochtová.
O projekte Erazmus+ nám podal všeobecné informácie  aj svoje osobné skúsenosti pedagóg našej školy Mgr. Roman Kuttner. Jeho cieľom je, aby sa informácie o tomto projekte šírili v rámci škôl nášho okresu a aby si učitelia  vymieňali svoje skúsenosti z praxe.
V ďalšej časti programu nám dve žiačky Dominika Orosiová a Dorka Baloghová  z 8. A odprezentovali vzdelávací systém vo Fínsku, ktorý ich veľmi zaujal a rady sa podelili o svoje zážitky s ostatnými pedagógmi.
Krátky praktický kurz mediácie- zameraný ako účinný prostriedok v predchádzaní šikanovania na školách vo Fínsku nám predviedol žiak 7. B triedy Rastislav Kajan s ďalšími žiačkami, s ktorými sa zúčastnili mobility vo Fínsku Svetlanou Mésárošovou a Lili Bajlovou.

Mgr. Katarína Drugová si na záver pripravila praktické ukážky predchádzania šikanovaniu, ktoré môžu využiť učitelia na hodinách etickej alebo občianskej výchovy.

nedeľa 7. februára 2016

A very nice song on bullying/ pekná pesnička o osobnej skúsenosti so šikanovaním


https://www.youtube.com/watch?v=g3Rf5qDuq7M

Poems against bullying by our students

Every day is the same,I´m hurt by the others
But recently , my dark life is getting some colors
Instead of crying
I am smiling


They used to beat me everyday
And all the horrible words they said
No one understood how I feel
No one was there  for me

Then came people who earned my trust
Soon my worries flew away like dust
There is always someone to help you
A friendship that is true

WORDS CAN HURT 
Sometimes words can do bad,
It can make someone sad.
Sometimes words can hurt,
And can spread as fast as a flying hummingbird.

Have a courage to say stop
Stand  up and say stop
Bullying can hurt
Lets say stop to bullying!

Do something to prevent bullying
Say no to serious lying,
Be careful,
You may save a life.