Projekt Erasmus+

Projekt Erasmus+

Cieľom tohto blogu je informovať o aktivitách našich žiakov zapojených do projektu Erasmus+ s cieľom potlačiť akékoľvek formy šikanovania a kyberšikanovania na škole.

The aim of this blog is to inform about the activities of our students involved in the project Erasmus+ in order to combat any forms of bullying and cyberbullying at our school.

nedeľa 18. októbra 2015

Partnerské stretnutie v Spojenom Kráľovstva

Správa o pracovnej ceste projektu Erasmus+ v Spojenom Kráľovstve

    V dňoch 5-9.10.2015 som sa zúčastnil nadnárodného projektového stretnutia projektu Erasmus+, ktoré sa uskutočnilo v Spojenom Kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska. Naša partnerská škola sa nachádza v okrajovej časti Birminghamu. Stretnutia som sa zúčastnil ako koordinátor projektu s názvom:“ Potláčanie a prevencia šikanovania na školách v Európe.“ Okrem mňa sa stretnutia zúčastnili aj dve učiteľky anglického jazyka z našej školy.
N a stretnutí boli prítomní aj koordinátori a učitelia z iných partnerských škôl z Fínska, Portugalska, Maďarska, Turecka a Nemecka, ktoré je zároveň aj hlavným koordinátorom celého projektu. Cieľom nášho stretnutia bolo detailne sa oboznámiť s našim projektom, jeho cieľmi a podrobne si vydiskutovať úlohy vyplývajúce z projektu pre jednotlivé krajiny v záujme dosiahnutia výsledných produktov projektu. Keďže v projekte Erasmus+ nie je možné financovať prípravné stretnutia, väčšina partnerov sa videla po prvýkrát a bolo nevyhnutné si celý projekt prejsť bod po bode, aby všetci účastníci vedeli, aké aktivity treba realizovať na jednotlivých školách v záujme potláčania šikanovania a kyberšikanovania, ktoré sa stáva čoraz populárnejším a nebezpečnejším fenoménom dnešnej doby. Do projektu je potrebné zapojiť čo najviac učiteľov na jednotlivých školách, aby sa táto problematika zapracovala do učebných osnov jednotlivých predmetov. Pracovné stretnutie bolo veľmi produktívne a okrem všetkých úloh a aktivít sme sa dohodli na termínoch a počtoch žiakov a učiteľov pre nasledovné mobility. Zároveň bola každá krajina oboznámená s podtémami, ktoré sa budú počas partnerského stretnutia v danej krajine realizovať v záujme potláčania akýchkoľvek  prejavov násilia medzi žiakmi.
Okrem pracovnej časti sme mali možnosť navštíviť partnerskú školu, kde nás čakalo vrúcne privítanie – deti zo základnej školy nás vítali s vlajkami jednotlivých štátov zapojených do projektu. Po oficiálnej časti nás čakala prehliadka školy a neformálne rozhovory s vedením školy, ako aj rôznymi učiteľmi. Počas stretnutia sme mali možnosť sa stretnúť aj s prvým mužom Birminghamskej radnice, ktorý vyjadril svoji úprimnú snahu pomôcť a podporiť náš projekt. Mali sme možnosť obdivovať architektonické skvosty miest Birmingham a Lichfield, kde sme boli celý čas ubytovaní v hoteli a kde sme mali možnosť po večeroch ochutnať miestne aj medzinárodné špeciality.

Pracovné stretnutie bolo pre mňa ako koordinátora nesmierne prínosné, pretože som mal možnosť naživo sa stretnúť so všetkými partnermi z krajín zapojených do projektu, vydiskutovať si jednotlivé úlohy a aktivity vyplývajúce z projektu, ako aj tie, ktoré budú realizované počas partnerského stretnutia u nás. Na záver sa chcem poďakovať Národnej agentúre SAAIC, ktorá nám schválila grant na realizovanie tohto projektu.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára