Projekt Erasmus+

Projekt Erasmus+

Cieľom tohto blogu je informovať o aktivitách našich žiakov zapojených do projektu Erasmus+ s cieľom potlačiť akékoľvek formy šikanovania a kyberšikanovania na škole.

The aim of this blog is to inform about the activities of our students involved in the project Erasmus+ in order to combat any forms of bullying and cyberbullying at our school.

utorok 5. apríla 2016

Misia splnená – Bethleňáci v Portugalsku

V dňoch 6. až 12. marca 2016 sme 13 žiaci a 4 učitelia ZŠ G. Bethlena v rámci projektu Erasmus+ absolvovali ďalšiu pracovnú cestu. Tentoraz bolo hostiteľskou krajinou Portugalsko a stretnutie sa uskutočnilo v starobylom mestečku Beja, vzdialenom vyše 200 km od Lisabonu. Cestovanie bolo náročné, ale aj zábavné a zaujímavé. Využili sme takmer všetky cestovné prostriedky ( auto, lietadlo, vlak, metro a počas pobytu aj autobus a loď). Počas sedemdňového pobytu sme spoznali kúsok histórie a každodenný život našich portugalských rovesníkov. Nadviazali sme priateľstvá s účastníkmi rôznych národností – s Fínmi, Nemcami, Maďarmi, Turkami, Angličanmi a Portugalcami. Komunikovali sme v angličtine. Hlavnou témou stretnutia bolo naučiť sa umením, resp. tvorivou činnosťou, predchádzať šikanovaniu. Portugalskí partneri v Beja pripravili pre zúčastnených žiakov aj učiteľov bohatý program. Množstvo praktických aktivít, workshopov, odborných prednášok k téme šikany a kyberšikany, umeleckých zážitkov z produkcie školy, ale aj miestnych dramatických a hudobných skupín. Hlboký dojem v nás zanechalo vystúpenie chlapčenského zboru z miestneho konzervatória, ktorí spievali tradičné portugalské piesne – cante. V rámci pracovného stretnutia sme absolvovali prehliadku troch miestnych škôl, diskutovali s pedagógmi i žiakmi. Zaujímavý bol aj sedemkilometrový protestný pochod mestom proti šikane, ktorého sa zúčastnilo asi 500 mladých ľudí - žiakov i študentov miestnych škôl a zahraničných delegácií. Všetci účastníci mali biele tričká s logom proti šikane a modré balóny. Kvôli bezpečnosti nás sprevádzali motorizovaní príslušníci miestnej polície a miestna televízia. Medzi nezabudnuteľné zážitky patrí i jednodňový výlet k najväčšiemu umelému jazeru -Amieira. Všetkým sa páčila plavba jachtou k brehu Španielska. Navštívili sme rodinný podnik, v ktorom sa vyrába tradičná portugalská keramika. Obedovali sme v jedinečnej, tradičnej portugalskej reštaurácii – upravenej bývalej továrni na olivový olej. Podvečer sme ešte pobudli v čarovných zákutiach hradu Monsaraz a obdivovali nádherné výhľady do okolia. Okrem krásnych zážitkov, vzácnych poznatkov, neoceniteľnou skúsenosťou pre nás je, že sa vo svete nestratíme, dokážeme sa dorozumieť aj porozumieť si s rovesníkmi iných národov, inej farby pleti ,iného  náboženského vyznania.

Ďakujeme vedeniu školy, mesta, národnej agentúre SAAIC za podporu pri realizácii nášho projektu.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára