Projekt Erasmus+

Projekt Erasmus+

Cieľom tohto blogu je informovať o aktivitách našich žiakov zapojených do projektu Erasmus+ s cieľom potlačiť akékoľvek formy šikanovania a kyberšikanovania na škole.

The aim of this blog is to inform about the activities of our students involved in the project Erasmus+ in order to combat any forms of bullying and cyberbullying at our school.

sobota 15. októbra 2016

Partnerské stretnutie projektu Erasmus+ na našej škole


V dňoch 26.9.-30.9. 2016 sa na pôde ZŠ G. Bethlena v Nových Zámkoch uskutočnilo partnerské stretnutie projektu Erasmus+ s názvom „Potláčanie a prevencia šikanovania na školách v Európe“, ktorého sa zúčastnilo 18 učiteľov a 49 žiakov zo Spojeného Kráľovstva, Fínska, Portugalska, Maďarska, Turecka a hlavného koordinátora projektu z Nemecka. Podtémami partnerského stretnutia boli  „Agresivita“ a „Hrami a audiovizuálnou technikou proti násiliu“. Pre účastníkov bol každý deň pripravený pútavý a podnetný program.
V pondelok – v prvý deň – sa v našej škole realizoval otvárací ceremoniál. Naše deti vítali hostí národnými vlajočkami jednotlivých  krajín. Pred vchodom do školy ich naše dievčatá vítali v krojoch a ponúkli ich chlebom a soľou. V jedálni sa uskutičnil slávnostný program, kde najprv žiaci našej školy predviedli krátky program, v rámci ktorého sa odprezentoval aj Cup Song, ktorý s našimi žiakmi nacvičila Mgr. Marta Andová.  Potom nasledovalo predstavovanie jednotlivých partnerských krajín. Pred prezentáciou každého štátu zaznela štátna hymna. . Po skončení oficiálnej časti sa konala prehliadka školy, v rámci ktorej si mohli zahraniční účastníci pozrieť tematicky vyzdobené triedy, pričom každá predstavovala inú krajinu projektu. Doobeda sa potom zahraniční žiaci hrali s našimi v triedach športové, spoločenské, kartové hry či skladali puzzle a následne sa zahraniční účastníci učili Cup Song, s ktorým sa potom všetci predstavili popoludní na námestí. Prvý deň sa zavŕšil medzinárodným večerom, ktorý sa niesol v znamení rôznych chutí a  vôní národných jedál a prezentovali sa národné hry. V závere večera bola pre hostí pripravená diskotéka pod taktovkou pani učiteľky Mgr. Tünde Valachovej.
Utorok sa niesol v duchu prevencie agresivity. Školská psychologička Mgr. Veronika Serencsésová si pripravila pútavú prezentáciu o šikanovaní, kyberšikanovaní a agresivite aj s množstvom aktivít pre všetkých zúčastnených. Zároveň si mali možnosť pozrieť videá natočené na našej škole s tématikou šikanovania a kyberšikanovania a pozrieť si divadelnú hru “Paradise City”, ktorú s nimi nacvičil koordinátor projektu Mgr. Roman Kuttner, a ktorá sa zaoberá tragickými následkami kyberšikanovania. Po teoretickej časti boli žiaci rozdelení do farebných zmiešaných tímov, ktoré súťažili v rôznych disciplínach, pretože budovanie tímového ducha je najlepším spôsobom prevencie šiaknovania a kyberšikanovania, ako aj sociálnej exkúzie. Deti sa bavili a zároveň sa učili spolu kooperovať, za čo boli ocenené diplomami a sladkými odmenami. Popoludní navštívili kúpalisko v Podhájskej a mali možnosť relaxovať po náročnom dni.
Streda, štvrtok a piatok boli zamerané na spoznávanie slovenskej krajiny. Navštívili sme nádherné historické mestá - Bratislavu, Banskú Štiavnicu a Nitru. Zahraniční hostia mali možnosť nahliadnuť do dejín Slovenska, “sfárať” do bane, ochutnať tradičnú slovenskú kuchyňu.
Vyvrcholením celotýžňového programu bola slávnostná recepcia, ktorá sa uskutočnila 30.9. v školskej jedálni, na ktorú boli pozvaní zaujímaví hostia, a cieľom ktorej bolo prezentovať projekt, jeho ciele a doteraz dosiahnuté výsledky širokej verejnosti. Na tomto podujatí sa slávnostne odprezentoval výstup nášho projektu,  krátky film s názvom “Rozliční, ale rovnakí” natočený našimi učiteľmi Mgr. Martou Andovou a Mgr. Milanom Lampertom. Taktiež učiteľka hudobnej výchovy Mgr. Tunde Valachová zaspievala pieseň proti šikanovaniu, kroej text bol napísaný Mgr. Romanom Kuttnerom.
Na záver prišlo lúčenie, ktoré bolo veľmi dojímavé, keďže deti zo zahraničia sa v našich rodinách cítili doslova ako doma a bolo im veľmi smutno, ale v srdci im navždy zostanú spomienky na týždeň, ktorý strávili v našej škole, našom meste, našej krajine.
Veľká vďaka za realizáciu projektu patrí Národnej agentúre SAAIC za schválenie projektu, jeho koodinátorovi Mgr. Romanovi Kuttnerovi, subkoordinátorke Mgr. Viere Baloghovej, všetkým  pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k úspešnej realizácii projektového stretnutia u nás.
Samozrejme, ďakujeme našim cteným rodičom, sponzorom, mestu Nové Zámky a všetkým, ktorí nás podporili a podali pomocnú ruku.Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára