Projekt Erasmus+

Projekt Erasmus+

Cieľom tohto blogu je informovať o aktivitách našich žiakov zapojených do projektu Erasmus+ s cieľom potlačiť akékoľvek formy šikanovania a kyberšikanovania na škole.

The aim of this blog is to inform about the activities of our students involved in the project Erasmus+ in order to combat any forms of bullying and cyberbullying at our school.

štvrtok 16. marca 2017

Naši žiaci na partnerskom stretnutí v Turecku

V dňoch 5. až 11. marca 2017 sme sa zúčastnili v poradí už piateho stretnutia krajín projektu Erasmus+. Do tureckého mesta Samsun vycestovali traja pedagógovia a štyria žiaci našej Bethlenky. Téma stretnutia bola Pozorovanie prírody ako účinný nástroj pri predchádzaní šikanovaniu s podtémou Ťažkosti s kontrolovaním hnevu.
Po dlhej ceste nás v nedeľu večer privítali turecké rodiny, ktoré sa celý nasledujúci týždeň o našich chlapcov príkladne starali. Toto stretnutie umožnilo rozvíjať  cenné medzinárodné priateľstvá medzi našimi a tureckými žiakmi, ktoré vznikli už počas predchádzajúceho projektového stretnutia na Slovensku v septembri minulého roku.
V prvý deň oficiálneho programu sme sa zúčastnili slávnostného otváracieho ceremoniálu v partnerskej škole. Zazneli hymny zúčastnených štátov - Slovenska, Fínska, Portugalska a Maďarska. Všetci sa predstavili prezentáciou svojej krajiny, mesta a školy. Popoludní boli pre žiakov pripravené zaujímavé aktivity formou hier zameraných na zoznámenie sa s rovesníkmi z partnerských krajín. Bohatý program prvého dňa vyvrcholil medzinárodným večerom v sále hotela North Point, ktorý sa niesol v znamení ochutnávky jedál medzinárodnej kuchyne a prezentácie tradičných piesní a tancov jednotlivých krajín. Stalo sa už tradíciou projektových stretnutí, že slovenské špeciality patria k najobľúbenejším a inak to nebolo ani v Turecku. Spomedzi všetkých dobrôt sa azda naväčšej obľube tešili naše syrové výrobky a hosťom mimoriadne chutila červená Vinea. V rámci kultúrneho programu sme predviedli tradičný širákový tanec a naučili sme ho aj našich tureckých priateľov, ktorým sa veľmi páčil.
V utorok ráno sme sa autobusom odviezli na školský pozemok neďaleko mesta, kde sme sadili stromčeky. Okrem prvotného cieľa - ochrany prírody a starostlivosti o životné prostredie - mala táto aktivita žiakom ukázať, ako môžu pobytom v prírode  pomôcť aj sami sebe a eliminovať tak niektoré negatívne formy správania vedúce k agresivite a šikanovaniu. Po chutnom obede v reštaurácii na kopci Amisos s prekrásnym výhľadom na mesto sme sa previezli lanovkou a čakal nás popoludňajší program. Ten spočíval v prehliadke historických pamiatok Samsunu a nákupe suvenírov.
Na ďalší deň nám naši hostitelia pripravili dopoludnie plné zábavy a dobrodružstva. Navštívili sme Adventure park, kde učitelia a žiaci súťažili v zmiešaných tímoch. Súťaže spočívali v hľadaní indícií počas orientačného behu a boli zamerané na rozvoj kooperácie, komunikácie v tíme, logických a pohybových zručností. Počas popoludňajšieho programu sme sa rozdelili na dve skupiny. Prvá skupina žiakov s učiteľmi sa zúčastnila oficiálnej návštevy najvyššieho predstaviteľa miestnej samosprávy. Ostatní si zatiaľ prezreli exponáty tamojšieho múzea.
Vo štvrtok 9. marca nás čakal celodenný výlet do historického mesta Amasya, ktorého pamiatky sú zapísané v zozname svetového dedičstva UNESCO. Navštívili sme starobylú budovu liečebného ústavu, ktorému patrilo svetové prvenstvo v liečbe mentálne chorých pacientov pomocou hudby. Naše ďalšie kroky smerovali do miestnej mešity, múzea múmií, knižnice a počas prechádzky mestom sme sa zastavili pri viacerých pamätníkoch a pomníkoch, ktoré nám umožnili nahliadnuť do bohatej histórie mesta.
Posledný deň nášho pobytu sa niesol v nostalgickej atmosfére lúčenia. Dopoludnia nám však ešte naši tureckí partneri pripravili zaujímavý program v škole. Zúčastnili sme sa workshopov, v rámci ktorých sme si pod vedením skúseného učiteľa výtvarnej výchovy vyskúšali rôzne netradičné umelecké techniky. Týždenný program stretnutia vyvrcholil slávnostným odovzdávaním certifikátov. Na poslednom spoločnom obede sme si pochutnali na tradičnom tureckom kebabe a popoludní sme sa rozlúčili so všetkými zúčastnenými prechádzkou po čiernomorskej pláži.
Pracovná cesta do Turecka a výmenný pobyt žiakov bol pre nás všetkým nesmiernym prínosom a obohatením, spočívajúcim nielen v naplnení cieľov projektu, ale aj v rozvoji komunikačných zručností v anglickom jazyku, nadviazaní a upevnení priateľstiev so zahraničnými pedagógmi i žiakmi.
Za umožnenie úspešnej realizácie projektového stretnutia by sme sa chceli poďakovať vedeniu školy a národnej agentúre SAAIC.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára